Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań:

Sprostowanie nr 2021/S 038-096102 do ogłoszenia nr 2020/S 252-637605 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącego zadania: „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu”.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 03.02.2020 r. na zadanie: Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2021 i w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2022 zgodnie z Normami PN-HD 60364-6:2008, PN-E-05115:2002, PN-EN50522:2011 oraz Prawem budowlanym art. 62 ust 1 pkt 2.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2021 i w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2022 zgodnie z Normami PN-HD 60364-6:2008, PN-E-05115:2002, PN-EN50522:2011 oraz Prawem budowlanym art. 62 ust 1 pkt 2.

Działając na podstawie UCHWAŁY Nr 53/2020 Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu z dnia 05.08.2020 r. Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel INSIGNIA. nr inwentarzowy 741-74-19. nr nadwozia W0LGS6EU9G1029717, nr rejestracyjny WR 0347U, rok produkcji 2015.