Reklamacje przyjmowane są w siedzibie „RADPEC" SA w biurowcu przy ul. Żelaznej 7, a także w Pogotowiu Ciepłowniczym przy ul. Traugutta 53.

 

Reklamacje, w zależności od ich treści, rozpatrywane są przez :

1. Pogotowie Ciepłownicze

- reklamacje z zakresu funkcjonowania węzłów cieplnych, dotrzymywania parametrów czynnika grzewczego określonych w Umowie - tel. 993.

 

2. Dział Eksploatacji

- reklamacje dotyczące odczytów i funkcjonowania układów pomiarowo-rozliczeniowych, wstrzymania dostaw ciepła z tytułu zadłużenia – tel.048 384 69 43 w. 233 lub 240.

 

3. Dział Ekonomiczny

– reklamacje dotyczące treści umów i faktur oraz zadłużenia tel. 048 384 69 43 w. 253, 284, 218.