CZĘŚĆ 2 - Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

 

Działalność gospodarcza związana z zaopatrzeniem w ciepło prowadzona jest przez „RADPEC” S.A. w zakresie wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji zgodnie z udzielonymi w dniu 8 września 1998 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesjami:

  1. na wytwarzanie ciepła – Nr WCC/44/158/U/1/98/AP z dnia 08.09.1998 r. wraz z późniejszymi zmianami,
  2. na przesyłanie i dystrybucję ciepła – Nr PCC/46/158/U/1/98/AP z dnia 08.09.1998 r. wraz z późniejszymi zmianami.

 

CZĘŚĆ 3