Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont kotła WR-25 Nr 3 w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w zakresie wymiany podgrzewacza III ciągu w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Wybór Generalnego Wykonawcy na zabudowę Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn. „Dostosowanie źrydeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A."

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Przebudowa sieci ciepłowniczej „T” od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu”.