Program ochrony powietrza

14 b

Do końca 2024 roku „RADPEC" S.A. będzie uczestniczył w realizacji uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza w Radomiu. Udział RADPEC-u polega m.in. na podłączeniu do sieci ciepłowniczej budynków  ogrzewanych indywidualnie piecami węglowymi.

Start kampanii

czyste

Startujemy z kampanią pod nazwą "Inwestujemy w czyste powietrze."

  • Do 2023 r. Spółka „RADPEC” S.A. będzie realizować projekt budowy instalacji oczyszczania spalin w Ciepłowni Północ i Południe.
  • Poprzez realizację tego projektu nastąpi poprawa jakości powietrza, dzięki czemu radomianie zyskają gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

 

 

Indywidualne źródła ciepła

11 b

Jak wskazują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – największym wytwórcą szkodliwych substancji są indywidualne źródła ciepła. 

Smog

12 b

Smog powstaje w wyniku mieszania się powietrza ze spalinami przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności.

Surowe normy

13 b

Dostawcy i producenci ciepła systemowego podlegają surowym normom związanym z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Każda z firm produkujących ciepło systemowe przeprowadziła w ostatnich latach modernizację swojego systemu i w znacznym stopniu zredukowała emisję szkodliwych substancji.