Układ sprężonego powietrza w zabudowie kontenerowej

www spr1

Na potrzeby instalacji odazotowania, odsiarczania i odpylania został zabudowany dedykowany układ sprężonego powietrza w zabudowie kontenerowej. W skład układu wchodzi zestaw sprężarek śrubowych wraz z osuszaczami adsorpcyjnymi.

Zbliża się jesień, a u nas sezon budowlany w pełni

www01

Trwają prace montażowe aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, kładzione są nowe trasy kablowe, budowane są podesty oraz montowane barierki. Rozpoczęto także prace izolacyjne kanałów spalin oraz pozostałych elementów instalacji.

Stacja trafo

wwwtrafo 000

Na placu budowy został ustawiony kontener stacji transformatorowej.

Posadowienie zbiornika sprężonego powietrza

zbiornik3

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 25 m3 został posadowiony w pobliżu fundamentów stacji sprężonego powietrza, która będzie stanowić jeden z elementów Instalacji Oczyszczania Spalin Ciepłowni Południe.

Montaż kanałów spalin

DSC05489 www

 

Montaż kanałów spalin pomiędzy pierwszym stopniem odpylania (MOS) a wentylatorem spalin przed wprowadzeniem spalin do reaktora odsiarczania dla kotłów K2 i K3.

Wyposażenie sprężarkowni

spr0

Na potrzeby instalacji odazotowania, odsiarczania i odpylania jest tworzony dedykowany układ sprężonego powietrza w zabudowie kontenerowej. W skład układu wchodzi zestaw sprężarek śrubowych wraz z osuszaczami adsorpcyjnymi. Na plac budowy dotarły elementy wyposażenia kontenera.

Kontener systemu pomiaru emisji

kontener1

Dźwig przenosi na miejsce docelowe kontener systemu pomiaru emisji, tzw. CEMS (Continuous Emissions Monitoring System).

Montaż zbiorników

DSC05384 www

Zdjęcia przedstawiają dostawę, rozładunek i montaż (posadowienie) 3 silosów/zbiorników będących integralną częścią instalacji odsiarczania spalin, które będą pełnić funkcję magazynową dla sorbentu wapniowego, węgla aktywnego oraz odpadu poreakcyjnego:
- zbiornik czarny - zbiornik do magazynowania węgla aktywnego, który będzie oczyszczał spaliny z metali ciężkich. Węgiel aktywny będzie dostarczany transportem samochodowym (autocysterny);
- zbiornik biały (największy) - zbiornik sorbentu wapniowego, który służy do oczyszczania spalin z siarki (minimalizuje jej zawartość). Wapno również będzie dostarczane autocysternami;
- zbiornik szary (srebrny) - zbiornik przeznaczony do magazynowania produktu poreakcyjnego powstającego podczas procesu oczyszczania spalin. Produkt ten tzw. PPR będzie następnie odbierany przez wyspecjalizowaną firmę do utylizacji.

Kontener sprzężarkowni

kont001

Obok zbiornika sprężonego powietrza został ustawiony kontener sprzężarkowni.

Montaż reaktorów fluidalnych

m reaktor

Na budowie Instalacji Oczyszczania Spalin zostały zamontowane 3 główne elementy konstrukcyjne filtrów IOS 1 i IOS 2 (na zdjęciach poniżej są to unoszone przez dźwig konstrukcje w kształcie prostopadłościanów) oraz 2 reaktory fluidalne (mają kształt walców).