Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. stoi przed największym w historii wyzwaniem dalszej redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery, do jeszcze niższych poziomów niż obecnie. Dlatego też realizujemy projekt pn. zabudowa Instalacji Oczyszczania Spalin w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe, który wynika z wymogów narzuconych przez Unię Europejską. Dzięki realizacji projektu RADPEC-u radomianie zyskają stabilny i ekologiczny system ciepłowniczy oraz gwarancję bezpieczeństwa dostaw na kolejne lata.
Modernizacja ciepłowni polega na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki realizacji inwestycji radykalnie zmniejszy się emisja gazów i pyłów do powietrza: SO2 – siedmiokrotnie; NOx – dwukrotnie; pyłów – ponad pięciokrotnie. Dzięki temu ciepłownia spełni wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Dotyczą one wartości emisyjnych, które zostały określone w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni.

wwwBAT1

orpec2021

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ponownie znalazło się w czołówce najlepszych firm ciepłowniczych w Polsce plasując się na podium krajowego zestawienia. Tym razem nasza Spółka zajęła 3. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2021! Poprawiliśmy tym samym swoją pozycję, bowiem w ubiegłym roku zajęliśmy miejsce IV.
Ranking ma na celu prezentację czołówki branży ciepłowniczej, wyróżnienie najlepszych w branży przedsiębiorstw, ale przede wszystkim pokazanie opinii publicznej oraz Internautom podstawowych informacji związanych z branżą ciepłowniczą w naszym kraju. Niestety, niewiele osób spoza branży wie, jak wielki wysiłek spółki ciepłownicze wkładają w swoją codzienną pracę, utrzymanie wysokiej sprawności technicznej urządzeń i instalacji przez cały rok.

wwwsbb

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna podpisało umowę z Generalnym Wykonawcą inwestycji w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”.
- „Generalnym wykonawcą naszej priorytetowej inwestycji jest firma SBB ENERGY S.A., która od ponad 25 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu. Planowana inwestycja pozwoli na funkcjonowanie obu ciepłowni zgodnie z nowymi przepisami unijnymi, gwarantując radomianom bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz stabilny i ekologiczny system ciepłowniczy.” - powiedział Tomasz Nita, Prezes Zarządu „RADPEC” S.A.

Komunikat prasowy

 

 

bgk

Do końca 2022 roku Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna zmniejszy emisję zanieczyszczeń. Spełni tym samym nowe unijne wymagania. Inwestycję sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 150 mln PLN została podpisana w piątek 5 czerwca br.

Komunikat prasowy