Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 26.05.2020 r. na zadanie: Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku biurowym i magazynu technicznego RADPEC S.A. przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu zgodnie z „Projektem Wykonawczym SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ w obiekcie: Budynki biurowe i magazyn techniczny RADPEC 26-600 Radom, ul. Żelazna 7” wykonanym przez POL-POŻ KOŁTON Spółka Jawna ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 27.05.2020 r. na wykonanie zadań:
a/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku INTERBUD przy ul. Energetyków w Radomiu.”
b/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Prusa 11 w Radomiu”.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 20.05.2020 r. na wykonanie zadania Rozbudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. 11-go Listopada 20 i 26 o panel c.w. i przebudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Traugutta 1 A z rozbudową o panel c.w. w Radomiu”.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 07.05.2020 r. na zadanie: Wykonywanie systematycznej, bieżącej konserwacji koryta rzeki Mlecznej na odcinku od wylotu kolektora deszczowego w km 7+100 w dół rzeki do ujścia rowu melioracyjnego w km5+520.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją.