Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna jest firmą o 58-letniej tradycji. Zajmuje się wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła.

Większościowym akcjonariuszem spółki jest Gmina Miasta Radomia.

„RADPEC” jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej. Ma ona 181 km długości i dostarcza ciepło do 1156 węzłów cieplnych, z których 641 to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane, opomiarowane węzły będące własnością spółki.

Produkowane przez spółkę ciepło systemowe dostarczane jest do budynków mieszkalnych, instytucji, obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych.

W 2004 r. „RADPEC” uzyskał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania: „Jakość, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Środowisko" przyznany mu przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Certyfikat ten świadczy o tym, że firma spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO 9001, ISO 14001 i krajowej normy PN-ISO 45001. W 2022 firma przeszła pomyślnie audyt odnowienia i otrzymała certyfikat ISO na kolejne lata.

„RADPEC” za nadrzędny cel stawia sobie pełne zadowolenie klientów oraz uzyskanie opinii firmy rzetelnej, uwzględniającej interesy wszystkich swoich partnerów oraz pracowników i akcjonariuszy.

Logo RADPEC rgb

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna

Adres: ul. Żelazna 7, 26-616 Radom

KRS 0000050068

Spółka wpisana do rejestru sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 796-01-01-620

kapitał zakładowy: 119 338 160 zł

REGON: 670929493

Konto bankowe PEKAO S.A. 04 1240 5703 1111 0000 4897 3254