Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy ul. Mieszka I 11, Mieszka I 13 (W1 i W2) i Piastowska 6 w Radomiu (dz. 184/5, 184/6, 184/7)”.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku Nr 2A i 2B przy ul. Listopadowej w Radomiu”

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie kapitalnego remontu 2 szt. pomp typu 20W39x3 wraz ze zmianą ich charakterystyki jak dla pomp 20W39Mx3, pracujących na Wydziale Wytwarzania Południe jako pompy nr PO 23 i PO 24 przy ulicy Żelaznej 7 w Radomiu.

Działając na podstawie UCHWAŁY Nr 5/2021 Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu z dnia 11.02.2021 r. Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDI Euro 4 2460ccm -130KM 2.8/3t 06-09 Transporter T5 TDI L2 nr inwentarzowy 742-74-5 Numer rejestracyjny / numer VIN WR 6933G / VW3ZZZ7JZ9X022274, rok produkcji 2008.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe na zadanie: „Całodobowe świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i usuwania awarii infrastruktury ciepłowniczej wchodzącej w skład Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (MSC) miasta Radomia”.