1. Dostarczanie ciepła rozpoczyna się na pisemny wniosek Odbiorcy. Warunkiem przyjęcia wniosku o rozpoczęcie ogrzewania jest przygotowanie instalacji Odbiorcy do przyjęcia ciepła.

 2. Wnioski o rozpoczęcie/przerwanie dostarczania ciepła Odbiorca składa w siedzibie Sprzedawcy:

     - w Pogotowu Ciepłowniczym przy ul. Traugutta 53 całodobowo, nr faksu 048 36 258 94,

     - w biurowcu przy ul. Żelaznej 7 w dni robocze w godz. 7-14, nr faksu 048 36 255 00.

 3. Rozpoczęcie/przerwanie dostarczania ciepła dokonywane jest w ciągu:

     - 12 godzin w przypadku złożenia wniosku w godz. 7-11,

     - 24 godzin w pozostałych przypadkach.

 4. Rozpoczęcie/przerwanie dostarczania ciepła Odbiorca potwierdza w stosownej notatce.

 

Wniosek o nawodnienie instalacji

Wniosek o nawodnienie instalacji

 

Wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła

Wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła

 

Wniosek o zakończenie ogrzewania

Wniosek o zakończenie ogrzewania

 


 

 Wzór aneksu do umowy - dostęp do Systemu Elektronicznych Wniosków „RADPEC” SA:

 

Aneks do umowy kompleksowej - wzór

Aneks do umowy kompleksowej - wzór

  

 

logo cs500