Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7 Informuje, że posiada do sprzedaży:
1. silnik 3-fazowy indukcyjny model: SXEE 355 ML4ABs, 285 kW, 1487 min-1, 400V,477 A, IP55, rok produkcji: 2010, 2 sztuki – proponowana cena: 20 000 zł / sztuka,
2. silnik 3-fazowy indukcyjny model: SXEE 355 ML4ABs, 285 kW, 1487 min-1, 400V, 477 A, IP55, rok produkcji: 2009, 1 sztuka –proponowana cena: 20 000 zł,
3. silnik 3-fazowy indukcyjny model: SEE 355 L4, 250 kW, 1486 min-1, 380V, 458 A, IP44, rok remontu: 2009, 1 sztuka – proponowana cena: 10 000 zł.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie modernizacji układu odżużlania polegającej na zabudowie jednego, rewersyjnego taśmociągu w miejscu przenośników odżużlania T1 i T2 pracujących w Wydziale Wytwarzania „Północ” przy ulicy Holszańskiej 3 w Radomiu w oparciu o opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Działając na podstawie UCHWAŁY Nr 5/2021 Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu z dnia 11.02.2021 r. Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDI Euro 4 2460ccm -130KM 2.8/3t 06-09 Transporter T5 TDI L2 nr inwentarzowy 742-74-5 Numer rejestracyjny / numer VIN WR 6933G / VW3ZZZ7JZ9X022274, rok produkcji 2008.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 18.03.2021 r. na wykonanie zadania: a/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku B5 przy ul. Wyścigowej w Radomiu (dz. 28/7, 28/17)”, b/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynkach B5 przy ul. Wyścigowej w Radomiu (dz. 72/5)”.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku Nr 1 przy ul. Zbrowskiego w Radomiu (dz. 98/1).”