Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe na zadanie: „Wykonania Pomiarów Gwarancyjnych dla Instalacji Oczyszczania Spalin wykonanej w ramach projektu „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.”.

Informacja z otwarcia ofert na zadanie ,,Budowa ogrodzenia działki 9/171 (Stacja Uzdatniania Wody) przy ul. Energetyków 16 w Radomiu o długości około 377 mb."