Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów pochodzących z demontażu.

Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż lokomotywy spalinowej manewrowej 409 typ Da-713, producent MYSTAL- Myszków, rok produkcji 1976 nr inwentarzowy 700-70-3.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS z impulsowym systemem instalacji alarmowej, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego w budynku przy ul. Struga 106 w Radomiu.”

Wynik szóstego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku położonej w Radomiu przy ulicy Batalionów Chłopskich.