siec2019

Długość wysokoparametrowych i niskoparametrowych sieci ciepłowniczych „RADPEC" S.A. wynosi 178,5 km, z czego sieci preizolowane stanowią 74%.

Parametry obliczeniowe pracy sieci ciepłowniczej wynoszą Tz / Tp = 135/70oC.
W części południowej miasta zlokalizowana jest przepompownia sieciowa, która wspomaga układ pomp obiegowych Ciepłowni "Południe" w okresie niskich temperatur zewnętrznych.

 sieci2019

Z sieci ciepło dostarczane jest do 1131 węzłów cieplnych. 641 spośród nich to węzły będące własnością „RADPEC" S.A. 300 węzłów (oraz przepompownia przy ul. Wierzbickiej) pracuje pod nadzorem telemetrii i dzięki temu możliwe jest monitowanie parametrów dostarczanego do nich ciepła a także zdalne sterowanie pracą urządzeń zainstalowanych w tych węzłach.