Administratorem Państwa danych osobowych jest Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, ul. Żelazna 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050068, NIP: 7960101620, numer telefonu 48 384-69-41 do 45 adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym dochodzenia należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami, utworzenia i działania panelu obsługi klienta na stronie internetowej administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji badań satysfakcji z usług świadczonych przez Spółkę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO), wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z § 7 ust. 2 w zw. z § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia ws. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z dnia 15 stycznia 2007 r.

Państwa dane osobowe będą przekazywane operatorowi systemu informatycznego do obsługi klientów Spółki. Mogą być również przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo do:
I. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
II. sprostowania danych osobowych;
III. usunięcia danych osobowych;
IV. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
V. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
VI. przenoszenia danych;
VII. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy. Dane osobowe w związku z badaniem satysfakcji klienta będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, nie później jednak niż do zakończenia obowiązywania umowy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.
Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przemysław Krzemiński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.