Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.07.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133 poz. 924) przedstawia „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła" obowiązujący do dnia 30.06.2023 r.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła 2020 - 2023