Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza czwarty nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15, Kolejowa 14 i włączenie przyłącza do Grzecznarowskiego 13 oraz budowa dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15 i Kolejowa 14 w Radomiu”.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 28.07.2020 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa sieci ciepłowniczej „T” od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu”

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 21.07.2020 r. na wykonanie zadania: a/ „Zmiana systemu zasilania z niskich na wysokie parametry dla budynków przy ul. Chrobrego 11, 13, 13A i ul. Kusocińskiego 5A, 7, 9, 9A ”, b/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Sedlaka 8", c/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Energetyków 16".

Informacja o wynikach postępowania przetargowego na zadanie: „Wymiana rozdzielni oraz przetwornic częstotliwości napędów kotła WR25 nr 3 w oparciu o istniejącą dokumentację elektryczną”.