CZĘŚĆ 4 - Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4.1. Ceny i stawki opłat.

4 2021

 

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii preizolowanej

 

42 2021

 

CZĘŚĆ 5