Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Gmina Miasta Radomia - 99,65% akcji

pracownicy Spółki - 0,35% akcji

 

Rada Nadzorcza:

Małgorzata Błażewicz - Przewodnicząca

Grzegorz Wykowski - Zastępca Przewodniczącej

Łukasz Kucharski - Sekretarz

Lech Borysiewicz - Członek

Leszek Ruszczyk - Członek

  

Zarząd:

Tomasz Nita - Prezes Zarządu

Krzysztof Zborowski - Wiceprezes Zarządu

 

Prokurent:

Barbara Kaleta