Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza piąty nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,1874 ha.

Informacja o odwołaniu wyznaczonego na dzień 21.09.2020 r. czwartego nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 09.08.2020 r. na wykonanie zadania: Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15, Kolejowa 14 i włączenie przyłącza do Grzecznarowskiego 13 oraz budowa dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15 i Kolejowa 14 w Radomiu.