15zad 07

Zadanie 15 - sieć cieplna os. XV-Lecia (W-7) do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. 11-Listopada, Chrobrego i Warszawskie wraz z budową 17 węzłów.

9 2 top625

„Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia"
PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PRIORYTET: IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
DZIAŁANIE: 9.2 Efektywna dystrybucja energii.
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" SA
WARTOŚĆ PROJEKTU: 47 661 777,31 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 854 944 zł
OKRES REALIZACJI: 2007 - 2015