19zad 07

Zadanie 19 - sieć cieplna na os. Borki wraz z budową 12 węzłów.

 

Zadanie nr 19