Rozplanowane w czasie zadania realizowane w ramach Projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia":

 

Harmonogram*

 

* Niniejszy harmonogram może ulec zmianie