13zad 07

Zadanie 13 - sieć cieplna os. XV-Lecia (W-5) do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego, Miłej, Kusocińskiego wraz z budową 7 węzłów.

 

Zadanie nr 13