15zad 07

Zadanie 15 - sieć cieplna os. XV-Lecia (W-7) do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. 11-Listopada, Chrobrego i Warszawskie wraz z budową 17 węzłów.

 

Zadanie nr 15