Wykop pod tacę rozładunkową

www fot1 25 05 2021

Ponad poziom gruntu wyrosły fundamenty pod Instalację Oczyszczania Spalin (IOS1 dla kotła nr 1 i IOS2 dla kotłów nr 2 i 3).

Kolejny transport elementów

konstrukcje www

Na teren budowy w Ciepłowni Południe wjechał kolejny już transport z elementami konstrukcji wsporczych pod kanały spalin.

Fundamenty IOS

fundamenty 5

Trwa modernizacja Ciepłowni Południe polegająca na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Na terenie placu budowy zostały już wylane fundamenty pod kanały spalin od kotłów do Instalacji Oczyszczania Spalin oraz fundamenty pod kanały spalin oczyszczonych biegnące od IOS do komina.

Surowe normy

13 b

Dostawcy i producenci ciepła systemowego podlegają surowym normom związanym z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Kolejna dostawa elementów IOS

www07052021

Na plac budowy w Ciepłowni Południe został dostarczony trzeci lej zsypowy do filtrów Instalacji Oczyszczania Spalin (dwa były dostarczone 6 maja - zdjęcie poniżej) oraz część instalacji odsiarczania spalin, do której będą doprowadzane spaliny nieoczyszczone z substancji kwaśnych (tlenków siarki, HCl i HF), czyli tzw „spaliny brudne” (na zdjęciu jest to konstrukcja umieszczona z tyłu pojazdu).

Wymiana sieci

15 b

Kolejnym zadaniem RADPEC-u wynikającym z mazowieckiego programu ochrony powietrza w Radomiu jest zmniejszenie strat w sieci ciepłowniczej poprzez wymianę starej sieci kanałowej na preizolowaną.

Indywidualne źródła ciepła

11 b

Jak wskazują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – największym wytwórcą szkodliwych substancji są indywidualne źródła ciepła. 

Dostawy elementów IOS

www5 1

Na teren budowy w Ciepłowni Południe rozpoczęły się dostawy elementów konstrukcyjnych Instalacji Oczyszczania Spalin, które zostają tu na miejscu scalane. Dotychczas dostarczano elementy filtrów oraz część elementów wsporczych dla kanałów spalin. Zostały również przywiezione leje zsypowe dla dwóch filtrów.

Program ochrony powietrza

14 b

Do końca 2024 roku „RADPEC" S.A. będzie uczestniczył w realizacji uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza w Radomiu. Udział RADPEC-u polega m.in. na podłączeniu do sieci ciepłowniczej budynków  ogrzewanych indywidualnie piecami węglowymi.

Smog

12 b

Smog powstaje w wyniku mieszania się powietrza ze spalinami przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności. Najbardziej narażone na niego są miasta i miejscowości położone w naturalnych obniżeniach gruntu. Zjawisko powstaje wskutek inwersji temperaturowej – to znaczy, że warstwa chłodniejszego powietrza, znajdująca się niżej, zatrzymywana jest przez znajdującą się nad nią warstwę ciepłego powietrza. Dzieję się tak najczęściej podczas wyżu atmosferycznego.

Więcej artykułów…