01www27062022

W Ciepłowni „Południe” zgodnie z ustalonym harmonogramem na konstrukcjach wsporczych zostały zamontowane multicyklonowe oczyszczacze spalin (MOS) i obecnie trwa widoczny na zdjęciach montaż kanałów spalin po tzw. stronie brudnej, tj. między ciepłownią (kotłami K4, K5 i K7) a instalacją oczyszczania spalin (tą jej częścią, która jest realizowana w ramach 2 etapu inwestycji).

02www27062022

03www27062022

04www27062022