15062022www 001

Największe elementy instalacji oczyszczania spalin Ciepłowni Południe (budowanej w ramach 2 etapu inwestycji) są już zmontowane i rozpoczęły się prace mające na celu podłączenie IOS do obiektu ciepłowni.

15062022www 002

Wokół placu budowy zgromadzono części do wykonania kanałów spalin, które połączą multicyklonowe odpylacze spalin z IOS.

 

15062022www 003

Trwa montaż konstrukcji wsporczych, na których zostaną zamontowane odpylacze MOS oraz kanały spalin.

 

15062022www 004

Wczoraj na plac budowy przywieziono multicyklonowe odpylacze spalin, które służą do grawitacyjnego usuwania cząstek pyłu ze strumienia gazu.

 

15062022www 005