Posadowienie zbiornika sprężonego powietrza

zbiornik3

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 25 m3 został posadowiony w pobliżu fundamentów stacji sprężonego powietrza, która będzie stanowić jeden z elementów Instalacji Oczyszczania Spalin Ciepłowni Południe.

Kontener systemu pomiaru emisji

kontener1

Dźwig przenosi na miejsce docelowe kontener systemu pomiaru emisji, tzw. CEMS (Continuous Emissions Monitoring System).

Zbiornik wody amoniakalnej

www zwa

Na budowę dostarczono i zamontowano tam zbiornik wody amoniakalnej dla instalacji IOS kotłów K1, K2 i K3 w Ciepłowni Południe. 

Montaż MOS-ów

mos

Montaż multicyklonowych odpylaczy spalin.

Montaż reaktorów fluidalnych

m reaktor

Na budowie Instalacji Oczyszczania Spalin zostały zamontowane 3 główne elementy konstrukcyjne filtrów IOS 1 i IOS 2 (na zdjęciach poniżej są to unoszone przez dźwig konstrukcje w kształcie prostopadłościanów) oraz 2 reaktory fluidalne (mają kształt walców).

Montaż konstrukcji wsporczych

0001

️Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji IOS. Konstrukcje te pozwolą na zamontowanie reaktorów fluidalnych i filtrów, które będą oczyszczać spaliny.

Rosną konstrukcje pod odpylacze

www mont

Początek montażu konstrukcji wsporczych pod odpylacze multicyklonowe MOS i pod kanały spalin.

Montaż lejów IOS

22062021a

Na zmontowanej konstrukcji wsporczej instalacji IOS zostały zamontowane leje zsypowe, na których staną główne elementy konstrukcyjne filtrów IOS 1 i IOS 2.

Reaktory fluidalne

reaktory

Na plac budowy zostały dostarczone 2 reaktory fluidalne służące oczyszczaniu spalin.

Gotowy fundament pod kontener stacji transformatorowej

seria1

Na podłożu z dokładnie wypoziomowanego chudego betonu został posadowiony gotowy fundament pod kontener stacji transformatorowej.