zad33 15

Zadanie 33 – sieć cieplna os. Wośniki wraz z sieciami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Pośredniej i Wośnickiej oraz budowa 14 węzłów cieplnych przy ul. Pośredniej i Wośnickiej w Radomiu.