zad14w

Zadanie 14 - sieć cieplna os. XV-Lecia (W-3) do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury, Struga, Bema, Kusocińskiego, Sportowej, Sowińskiego i Prądzyńskiego wraz z budową 34 węzłów (zdjęcia z października 2014 r.).

 

Zadanien nr 14