www01 psp32

Kolejne „Lekcje ciepła” odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3️2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu czwartoklasistów przebiegały one bardzo dynamicznie. Uczniowie chętnie dzielili się z nami wiedzą i obserwacjami dotyczącymi m.in. zanieczyszczenia powietrza oraz szkodliwości tych zanieczyszczeń dla zdrowia człowieka. Bardzo podobała im się również krzyżówka, którą rozwiązali błyskawicznie.

www02 psp32

www02a psp32

www03 psp32