1www22

Po dłuższej przerwie, związanej z feriami zimowymi, spotkaliśmy się na „Lekcji ciepła” z uczniami klas czwartych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 im. Mikołaja Reja.
Czwartoklasiści z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu oraz okazali się wnikliwymi oraz aktywnymi słuchaczami błyskawicznie rozwiązując krzyżówkę.

2www22

3www22

4www22