reaktory

Na plac budowy zostały dostarczone 2 reaktory fluidalne służące oczyszczaniu spalin.


W reaktorze będzie uruchomione złoże fluidalne sorbentu wraz ze zintegrowanym systemem kondycjonowania spalin w celu neutralizacji związków gazowych takich jak NOx, HCl, HF i innych wprowadzonych do reaktora spalinach.