Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 2.08.2019 r. na: Sprzedaż złomu uzyskanego z demontażu naziemnej konstrukcji stalowej tzw. hydrotrasy odpopielania kotła WP-140, o łącznej długości około 172 metrów – na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWS „Umowa Sprzedaży”.

Zgodnie z pkt III. 10 „Instrukcji dla Wykonawców” stanowiącej część I SIWZ w postępowaniu pn. „Wybór Generalnego Wykonawcy na zabudowę Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”” w RADPEC S.A. informujemy, iż w dniu 20 sierpnia 2019 r. odbędzie się wizja lokalna na terenie planowanej Inwestycji, tj. w Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ w Radomiu.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe na zadanie: Wybór Generalnego Wykonawcy na zabudowę Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A. 

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 10.06.2019 r. na zadanie: Remont odpylaczy workowych kotła WR 25 nr 3 w Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej 3 w Radomiu.