Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 04.12.2019 r. na zadanie: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości przy użyciu materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni w budynkach „RADPEC” S.A. przy ul. Żelaznej 7, Zofii Holszańskiej 3, Energetyków 16 i Traugutta 53

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie wyceny majątku RADPEC S.A. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności banku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zamieszczonymi w załączniku nr 4 do SIWZ.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 26.11.2019 r. na zadanie: Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku.

Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków / Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna zwana dalej RADPEC S.A. w Radomiu 26-612 ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie robót budowlanych w obiektach RADPEC S.A. w Radomiu: