Dzisiaj jest: 10 Grudnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 29.11.2018 r. na zadanie: Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U.2016.1432 t.j. z dnia 2016.09.09 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Z. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Badanie sprawności wytwarzania ciepła w siedmiu kotłach WR-25 zainstalowanych w Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ w Radomiu.

Informujemy, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: ,,Wybór Doradcy Technicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22MWe" przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu."

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości przy użyciu materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni w budynkach RADPEC S.A. przy ul. Żelaznej 7, Zofii Holszańskiej 3, Energetyków 16 i Traugutta 53.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Roboty budowlane w obiektach RADPEC S.A. w Radomiu zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 8.11.2018 r. na zadanie: Sprzedaż, rozbiórka, wywiezienie trzech sztuk wyładowarek węgla typ WW-205M, służących do rozładunku miału węglowego z wagonów kolejowych typu EAOS, przeprowadzonego zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży.