Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 28.07.2020 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa sieci ciepłowniczej „T” od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu”

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 21.07.2020 r. na wykonanie zadania: a/ „Zmiana systemu zasilania z niskich na wysokie parametry dla budynków przy ul. Chrobrego 11, 13, 13A i ul. Kusocińskiego 5A, 7, 9, 9A ”, b/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Sedlaka 8", c/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Energetyków 16".

Informacja o wynikach postępowania przetargowego na zadanie: „Wymiana rozdzielni oraz przetwornic częstotliwości napędów kotła WR25 nr 3 w oparciu o istniejącą dokumentację elektryczną”.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 14.07.2020 r. na zadanie: Remont kotła WR-25 Nr 3 w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w zakresie wymiany podgrzewacza III ciągu w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy.