Dzisiaj jest: 23 Kwietnia 2019    |    Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy ul. Młodzianowskiej (dz. Nr 1/20, 1/24, 82/1) i Plac Jagielloński (dz. Nr 41) w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory U-21 do komory U-23 przy ul. Jana Pawła II w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 15.04.2019 r. na zadanie: Modernizacja galerii skośnego taśmociągu odżużlania i odpylania TO-3 w Ciepłowni Północ na podstawie „PROJEKTU REMONTU GALERII SKOŚNEGO TAŚMOCIĄGU ODŻUŻLANIA I ODPOPIELANIA TO-3”.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 10.04.2019 r. na zadanie: "Modernizacja szaf sterowniczych SK1 i SK2 oraz rozdzielni kotłowej RK1 kotłów WR 25 Nr 1 oraz Nr 2 w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w oparciu o projekt wykonawczy „MODERNIZACJA STEROWANIA KOTŁEM K1, K2 TYPU WR 25 „RADPEC" 26-612 Radom ul. Żelazna 7" wykonany przez Molson sp. z o.o oraz projekt wykonawczy prac uzupełniających i dodatkowych".

Informujemy o unieważnieniu wyników postępowania przetargowego na zadanie „Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory U-21 do komory U-23 przy ul. Jana Pawła II w Radomiu" z dnia 09.04.2019 r., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zgodnie z częścią XI, pkt. 9 SIWZ.