Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie: Świadczenie usług spedycji kolejowej i nawęglania w Wydziałach Wytwarzania Południe przy ul. Żelaznej 7 i Północ przy ul. Holszańskiej 3 w „RADPEC" S.A. w Radomiu.

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 25.03.2020 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1,3,4,5,7,9,11 i budowa dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 4 i 9 w Radomiu”

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 25.03.2020 r. na wykonanie zadania: 
a/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku B3 przy ul. Sempołowskiej w Radomiu.”
b/ „Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do węzłów w budynkach B3 i B7 przy ul. Wyścigowej w Radomiu”.
c/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynkach B4 przy ul. Wyścigowej w Radomiu”.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku A1 przy ul. Listopadowej w Radomiu.”

Na podstawie punktu 31 Regulaminu Warunków Trzeciego Nieograniczonego Pisemnego Przetargu Ofertowego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami działek 9/186, 9/185, 9/190, 9/177, 9/96, 9/150, 9/103, 9/104, 9/187, 9/181, 9/182, 9/97, 9/105, 9/179, 9/110, 9/144, 9/15, 16, 23/2, 32 i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz własności nieruchomości oznaczonych numerami 9/115, 9/120, 9/116, 9/121 wraz z istniejącymi na nich budynkami, budowlami i infrastrukturą należących do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna, Sprzedający odwołuje przetarg wyznaczony na dzień 26.03.2020 r.