Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Zarząd „RADPEC" S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,RADPEC'' Spółka Akcyjna w Radomiu w dniu 22 czerwca 2018 r. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 4 754 148,81 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 1 553 327,88 zł, tj. 0,13 zł/brutto na 1 akcję.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu, ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech sztuk wyłączonych z użytkowania wyładowarek węgla typ WW-205M, służących do rozładunku miału węglowego z wagonów kolejowych typu EAOS.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 21.09.2018 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wybór Doradcy Technicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22MWe" przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu, którego zakres prac został szczegółowo opisany w Załączniku nr 9 do SIWZ(Umowa wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy), a który obejmuje w szczególności:

Informacja o wyniku postępowania przetargowego z dnia 21.08.2018 r. na zadanie: Remont infrastruktury kolejowej RADPEC S.A. w Radomiu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ (Wzór umowy).

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego z dnia 21.08.2018 r. na zadanie: Remont galerii skośnego taśmociągu odżużlania i odpylania TO-3 w Ciepłowni Północ na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ –projekt remontu.

Niniejszym informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 25.07.2018 r. na zadanie: Dobór, dostawa i montaż przemienników częstotliwości zasilających dwa zespoły pompowe z silnikami 132 kW 400V AC w przepompowni RADPEC S.A. przy ul. Wierzbickiej w Radomiu w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj"