Dzisiaj jest: 25 Lutego 2018    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 12.10.2017 r. na zadanie: „Modernizacja izolacji termicznej sieci napowietrznej DN 250 przy ul. Energetyków o długości 436 mb w tym 48 kolan.”

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg ograniczony na zadanie: „Wykonanie zadania polegającego na uzyskaniu ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych:
- o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
- o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja instalacji wody socjalnej zasilającej Ciepłownię Północ w Radomiu zgodnie z projektami wykonawczymi.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja izolacji termicznej sieci napowietrznej DN 250 przy ul. Energetyków o długości 436 mb w tym 48 kolan.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja układu pompowego Ciepłowni Północ zgodnie z projektami wykonawczymi EM/272/2016 i robotami dodatkowymi wg opisu".