Dzisiaj jest: 25 Lutego 2018    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 12.06.2017 r. na wykonanie zadania "Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Anny Walentynowicz (Warsztatowa ) w Radomiu".

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 12.06.2017 r. na wykonanie zadania "Przebudowa odcinka sieci cieplnej na odcinku od komory NT-3 do komory NT-6 ul. Toruńskiej w Radomiu".

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 12.06.2017 r. na wykonanie zadania "Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Gdyńskiej 32 w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzła w budynku hali widowiskowo sportowej i węzła dla podgrzewu murawy boiska przy ul. Struga 63 w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 05.06.2017 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług manewrowych na bocznicy kolejowej, usług rozładunkowych z wagonów kolejowych, usług magazynowania opału – miału węglowego – oraz nawęglanie i gospodarka odpadami paleniskowymi na terenie Ciepłowni Północ TC-II przy ul. Ziętalów w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wymiana izolacji cieplnej sieci kanałowej 2xDn400 pomiędzy komorami P35 a P36 pod ulicą Struga o długości około 50 mb w kanale półprzełazowym oraz sieci DN 500 około 15 mb i DN 200 około 5 mb wraz z zaworami DN 500 szt 2 i DN 200 szt 2 w komorze S-8 przy ulicy Szklanej.