Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 18.10.2017 r. na zadanie: „Modernizacja instalacji wody socjalnej zasilającej Ciepłownię Północ w Radomiu zgodnie z projektami wykonawczymi."

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia zewnętrznego na terenie planowanego miejsca postojowego samochodów osobowych w RADPEC S.A. przy ul Żelaznej 7 w Radomiu (na działkach 97/7, 97/10, 38/2) oraz oświetlenia terenu zewnętrznego Ciepłowni przy ul. Holszańskiej 3 (na działkach 154/1, 153, 152, 155, 151/2).

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 12.10.2017 r. na zadanie: „Modernizacja izolacji termicznej sieci napowietrznej DN 250 przy ul. Energetyków o długości 436 mb w tym 48 kolan.”

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg ograniczony na zadanie: „Wykonanie zadania polegającego na uzyskaniu ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych:
- o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
- o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja instalacji wody socjalnej zasilającej Ciepłownię Północ w Radomiu zgodnie z projektami wykonawczymi.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja izolacji termicznej sieci napowietrznej DN 250 przy ul. Energetyków o długości 436 mb w tym 48 kolan.