Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 26.06.2018 r. na zadanie: ,,Dobór, dostawa i montaż 5 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach Wydziału Wytwarzania ,,Północ" w Radomiu".

Zarząd „RADPEC" S.A. w Radomiu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2018 r. działając na podstawie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych, powzięło uchwałę Nr 21 w sprawie przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących do 5% kapitału zakładowego, którzy zgłosili żądanie odkupu akcji w terminie do dnia 30.05.2018 r.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dobór, dostawa i montaż 5 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach Wydziału Wytwarzania „Północ" w Radomiu.

Informacja o wyniku postępowania przetargowego z dn. 30.05.2018 r. na zadanie: Modernizacja rozdzielni Głównej „RGNN" niskiego napięcia w Ciepłowni Południe w Radomiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj".

„Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (j.t. Dz.U. 2017.1577 ze zmianami) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, z następującym porządkiem obrad:

Informacja o wyniku postępowania przetargowego na zadanie: "Wykonywanie systematycznej, bieżącej konserwacji koryta rzeki Mlecznej na odcinku od wylotu kolektora deszczowego w km 7+100 w dół rzeki do ujścia rowu melioracyjnego w km 5+520".