Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Roboty budowlane w obiektach RADPEC S.A. w Radomiu zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 8.11.2018 r. na zadanie: Sprzedaż, rozbiórka, wywiezienie trzech sztuk wyładowarek węgla typ WW-205M, służących do rozładunku miału węglowego z wagonów kolejowych typu EAOS, przeprowadzonego zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza w formie licytacji ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu mieszanego (żeliwo-stal) o łącznej wadze ok. 20 Mg.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U.2016.1432 t.j. z dnia 2016.09.09 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku".

Zarząd „RADPEC" S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,RADPEC'' Spółka Akcyjna w Radomiu w dniu 22 czerwca 2018 r. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 4 754 148,81 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 1 553 327,88 zł, tj. 0,13 zł/brutto na 1 akcję.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu, ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech sztuk wyłączonych z użytkowania wyładowarek węgla typ WW-205M, służących do rozładunku miału węglowego z wagonów kolejowych typu EAOS.