Dzisiaj jest: 24 Listopada 2017    |    Imieniny obchodzą: Flora, Jan, Roman

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wymiana izolacji cieplnej sieci kanałowej 2xDn400 pomiędzy komorami P35 a P36 pod ulicą Struga o długości około 50 mb w kanale półprzełazowym oraz sieci DN 500 około 15 mb i DN 200 około 5 mb wraz z zaworami DN 500 szt 2 i DN 200 szt 2 w komorze S-8 przy ulicy Szklanej.

informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 24.05.2017 r. na zadanie: „Modernizacja szaf sterowniczych Stacji Uzdatniania Wody i odgazowywacza w Ciepłowni Południe w Radomiu, w tym w systemie „zaprojektuj i wybuduj".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Gdyńska 32 w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od komory NT-3 do komory NT-6 przy ul. Toruńskiej w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Anny Walentynowicz (Warsztatowa) w Radomiu".

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 22.05.2017 r. na wykonanie zadania - „Przebudowa 3 węzłów cieplnych, rozbudowa 1 węzła o panel c. w. i montaż na 1 węźle układu pomiarowo-rozliczeniowego w Radomiu"