Dzisiaj jest: 25 Lutego 2018    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Listopadowej w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku KS „START" przy ul. Wernera 29/31 w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku B2 przy ul. Wyścigowej w Radomiu".

Zarząd „RADPEC" S.A. w Radomiu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.06.2017 r. działając na podstawie art. 418 1 Kodeksu spółek handlowych, powzięło uchwałę Nr 22 w sprawie przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących do 5 % kapitału zakładowego, którzy zgłosili żądanie odkupu akcji w terminie do dnia 22.05.2017 r.

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 27.06.2017 r. na wykonanie zadania –„Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzła w budynku hali widowiskowo sportowej i węzła dla podgrzewu murawy boiska przy ul. Struga 63 w Radomiu".

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 22.06.2017 r. na zadanie: „Wymiana izolacji cieplnej sieci kanałowej 2xDn400 pomiędzy komorami P35 a P36 pod ulicą Struga o długości około 50 mb w kanale półprzełazowym oraz sieci DN 500 około 15 mb i DN 200 około 5 mb wraz z zaworami DN 500 szt. 2 i DN 200 szt. 2 w komorze S-8 przy ulicy Szklanej."