Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 04.12.2017 r. na zadanie: „Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U.2016.1432 tj. z dnia 2016.09.09 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza w formie licytacji ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu pochodzącego ze zlikwidowanych niżej wymienionych środków trwałych.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U.2016.1432 tj. z dnia 2016.09.09 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku".

Informacja o wyniku postępowania przetargowego z dnia 27.10.2017 r. na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia zewnętrznego na terenie planowanego miejsca postojowego samochodów osobowych w RADPEC S.A. przy ul Żelaznej 7 w Radomiu (na działkach 97/7, 97/10, 38/2) oraz oświetlenia terenu zewnętrznego Ciepłowni przy ul. Holszańskiej 3 (na działkach 154/1, 153, 152, 155, 151/2)."

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 02.11.2017 r. na zadanie: „Wykonanie zadania polegającego na uzyskaniu ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych:
- o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
- o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla „Budowy bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe"

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 25.10.2017 r. na zadanie: "Modernizacja układu pompowego Ciepłowni Północ zgodnie z projektami wykonawczymi EM/272/2016 oraz wykonanie prac dodatkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ (Wzór umowy)."