Dzisiaj jest: 16 Listopada 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Remont infrastruktury kolejowej RADPEC S.A. w Radomiu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ (Wzór umowy).

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy ul. Graniczna 24, Chorzowska 11A, Chorzowska 13A, Żeromskiego 84A oraz Etap I budowy przyłącza do węzła w budynku przy ul. Struga 59 w Radomiu".

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 26.06.2018 r. na zadanie: ,,Dobór, dostawa i montaż 5 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach Wydziału Wytwarzania ,,Północ" w Radomiu".

Zarząd „RADPEC" S.A. w Radomiu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2018 r. działając na podstawie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych, powzięło uchwałę Nr 21 w sprawie przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących do 5% kapitału zakładowego, którzy zgłosili żądanie odkupu akcji w terminie do dnia 30.05.2018 r.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dobór, dostawa i montaż 5 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach Wydziału Wytwarzania „Północ" w Radomiu.

Informacja o wyniku postępowania przetargowego z dn. 30.05.2018 r. na zadanie: Modernizacja rozdzielni Głównej „RGNN" niskiego napięcia w Ciepłowni Południe w Radomiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj".