Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Informujemy, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: ,,Wybór Doradcy Technicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22MWe" przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu."

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości przy użyciu materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni w budynkach RADPEC S.A. przy ul. Żelaznej 7, Zofii Holszańskiej 3, Energetyków 16 i Traugutta 53.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Roboty budowlane w obiektach RADPEC S.A. w Radomiu zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 8.11.2018 r. na zadanie: Sprzedaż, rozbiórka, wywiezienie trzech sztuk wyładowarek węgla typ WW-205M, służących do rozładunku miału węglowego z wagonów kolejowych typu EAOS, przeprowadzonego zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza w formie licytacji ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu mieszanego (żeliwo-stal) o łącznej wadze ok. 20 Mg.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U.2016.1432 t.j. z dnia 2016.09.09 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku".