Dzisiaj jest: 24 Listopada 2017    |    Imieniny obchodzą: Flora, Jan, Roman

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 15.05.2017 r. na wykonanie zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Rynek 12 w Radomiu."

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 15.05.2017 r. na wykonanie zadania –„Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Młynarskiej i przyłącza do budynku przy ul. Żeromskiego 91/93 w Radomiu".

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, z następującym porządkiem obrad:

informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 20.04.2017 r. na zadanie: „Modernizacja układu wyciągowego spalin kotła WR-25 Nr 5 pracującego na Wydziale Wytwarzania „Południe" przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu"

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja szaf sterowniczych Stacji Uzdatniania Wody i odgazowywacza w Ciepłowni Południe w Radomiu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj" wykonanie lub pozyskanie przez Wykonawcę całościowej dokumentacji, projektów budowlanych zgodnie z poniższym programem funkcjonalno- użytkowym oraz dostawa materiałów i urządzeń i wykonanie robót..

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Przebudowa 3 węzłów cieplnych, rozbudowa 1 węzła o panel c.w. i montaż na 1 węźle układu pomiarowo rozliczeniowego w Radomiu".