Dzisiaj jest: 16 Listopada 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa sieci ciepłowniczej do węzła w budynku przy ul. Wernera 29/31, Wernera 22 i Mokrej 13/19 w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Rozbudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Młodzianowskiej 1 o panel c.w. i przebudowa węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Słowackiego 5A i 5B z rozbudową o panel c.w. w Radomiu".

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 23.02.2018 r. na zadanie: "Przebudowa oświetlenia miejsc postojowych samochodów w RADPEC S.A. przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu w oparciu o „Dokumentację przebudowy oświetlenia zewnętrznego na terenie planowanego miejsca postojowego samochodów osobowych w Ciepłowni TC-1" - Numer opracowania M-714".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze studium wykonalności oraz planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT"

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w sprawie wyboru Wykonawcy na dostawę łącz internetowych dla potrzeb telemetrii węzłów cieplnych i ciepłowni w RADEPC S.A. w Radomiu.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 29.01.2018 r. na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji szaf sterowniczych kotłów WR-25 Nr 1 i Nr 2 w zakresie AKPiA i elektrycznym w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7".