Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja układu pompowego Ciepłowni Północ zgodnie z projektami wykonawczymi EM/272/2016 i robotami dodatkowymi wg opisu".

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 11 .08.2017 r. na zadanie: ,,Wykonanie robót budowlanych zgodnie z obmiarem w zakresie:
a) Remontu budynku magazynowego przy ul. żelaznej 7,
b) Naprawy odspojeń na elewacji budynku stacji wody i pompowni przy ul. Energetyków 16,
c) Remontu budynku przy studni Nr l przy ul. Marii Gajl,
d) Remontu dachu budynku zmiękczalni-rozdzielni transformatorowel przy ul. Ziętalów.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 11.08.2017 r. na zadanie: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie RADPEC S.A. (ok. 1 700 m 2 przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu)"

Niniejszym informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 08.08.201 7 r. na zadanie: ,,Wykonanie remontu bocznicy kolejowej TCll przy ul. Ziętalów i bocznicy kolejowej przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu

Niniejszym informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 17.07.2017 r. na zadanie: ,,Świadczenie usług manewrowych na bocznicy kolejowej, usług rozładunkowych z wagonów kolejowych, usług magazynowania opału -- miału węglowego -- oraz nawęglanie i gospodarka odpadami paleniskowymi na tereni Ciepłowni Północ TC-ll przy ul. Ziętalów w Radomiu"