Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Informujemy o unieważnieniu wyników postępowania przetargowego na zadanie "Budowa węzła cieplnego c.o. i c.w. w budynku przy ul. Wernera 22, przebudowa węzła cieplnego c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 i przebudowa węzłów cieplnych c.o. w budynkach przy ul. 25 Czerwca 57 i Staroopatowskiej 12/16 z rozbudową o panel c.w. w Radomiu" ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zgodnie z częścią XI, pkt. 9 SIWZ.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury bud. Nr1, Warsztatowej bud. M3, Plac Jagielloński (dz. Nr 42 i 43) w Radomiu".

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 16.03.2018 r. na wykonanie zadania "Rozbudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Młodzianowskiej 1 o panel c.w. i przebudowa węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Słowackiego 5A i 5B z rozbudową o panel c.w. w Radomiu".

Oferty na zadanie: „Całodobowe świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i usuwania awarii infrastruktury ciepłowniczej wchodzącej w skład Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (MSC) miasta Radomia".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja układu odżużlania kotła WR 25 Nr 1 pracującego w Wydziale Wytwarzania „Południe" przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 14.03.2018 r. na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze studium wykonalności oraz planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT".