Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dobór, dostawa i montaż 5 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach Wydziału Wytwarzania „Północ" w Radomiu.

Informacja o wyniku postępowania przetargowego z dn. 30.05.2018 r. na zadanie: Modernizacja rozdzielni Głównej „RGNN" niskiego napięcia w Ciepłowni Południe w Radomiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj".

„Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (j.t. Dz.U. 2017.1577 ze zmianami) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, z następującym porządkiem obrad:

Informacja o wyniku postępowania przetargowego na zadanie: "Wykonywanie systematycznej, bieżącej konserwacji koryta rzeki Mlecznej na odcinku od wylotu kolektora deszczowego w km 7+100 w dół rzeki do ujścia rowu melioracyjnego w km 5+520".

Informacja o wyniku postępowania przetargowego z dn. 15.05.2018 r. na sprzedaż nieczynnej napowietrznej sieci magistralnej 2xDn 900 od Elektrociepłowni przy ul. Energetyków 16 - Marii Gajl, do punktu stałego III-ZS.25 (oznaczony w dokumentacji budowy sieci na wysokości Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej) o łącznej rzeczywistej długości sieci 3 476 mb, rury 2x3476 mb.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 15.05.2018 r. na wykonanie zadania: Przebudową sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Kotarbińskiego 1; 2; 3; 4; 5 i Zientarskiego 2; 4; 6; 8; 10 w Radomiu".