Dzisiaj jest: 24 Listopada 2017    |    Imieniny obchodzą: Flora, Jan, Roman

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Chorzowska 15 w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Listopadowej w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku KS „START" przy ul. Wernera 29/31 w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku B2 przy ul. Wyścigowej w Radomiu".

Zarząd „RADPEC" S.A. w Radomiu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.06.2017 r. działając na podstawie art. 418 1 Kodeksu spółek handlowych, powzięło uchwałę Nr 22 w sprawie przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących do 5 % kapitału zakładowego, którzy zgłosili żądanie odkupu akcji w terminie do dnia 22.05.2017 r.

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 27.06.2017 r. na wykonanie zadania –„Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzła w budynku hali widowiskowo sportowej i węzła dla podgrzewu murawy boiska przy ul. Struga 63 w Radomiu".