Dzisiaj jest: 25 Lutego 2018    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 11 .08.2017 r. na zadanie: ,,Wykonanie robót budowlanych zgodnie z obmiarem w zakresie:
a) Remontu budynku magazynowego przy ul. żelaznej 7,
b) Naprawy odspojeń na elewacji budynku stacji wody i pompowni przy ul. Energetyków 16,
c) Remontu budynku przy studni Nr l przy ul. Marii Gajl,
d) Remontu dachu budynku zmiękczalni-rozdzielni transformatorowel przy ul. Ziętalów.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 11.08.2017 r. na zadanie: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie RADPEC S.A. (ok. 1 700 m 2 przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu)"

Niniejszym informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 08.08.201 7 r. na zadanie: ,,Wykonanie remontu bocznicy kolejowej TCll przy ul. Ziętalów i bocznicy kolejowej przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu

Niniejszym informujemy o wynikach postępowania przetargowego z dnia 17.07.2017 r. na zadanie: ,,Świadczenie usług manewrowych na bocznicy kolejowej, usług rozładunkowych z wagonów kolejowych, usług magazynowania opału -- miału węglowego -- oraz nawęglanie i gospodarka odpadami paleniskowymi na tereni Ciepłowni Północ TC-ll przy ul. Ziętalów w Radomiu"

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 24.07.2017 r. na wykonanie zadania: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Chorzowska 15 w Radomiu.

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 24.07.2017 r. na wykonanie zadania: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Listopadowej w Radomiu.