Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Gmina Miasta Radomia - 99,52% akcji

pracownicy Spółki - 0,48% akcji

 

Rada Nadzorcza:

Zbigniew Rębisz - Przewodniczący

Grzegorz Wykowski - Wiceprzewodniczący

Michał Hernik - Sekretarz

Tadeusz Gruszka

Sylwester Winiarski

 

Zarząd:

Tomasz Nita - Prezes Zarządu

Krzysztof Zborowski - Wiceprezes Zarządu

 

Prokurent:

Barbara Kaleta