Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przebudową sieci ciepłowniczej w dniach 23-27.09.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do następujących budynków: ul. Osiedlowa 3, 7, 9a, 1113, 15, 17/17A, 19, 21, ul. Sandomierska 16 kl.2 i kl.6, 19, ul. Jana Pawła II 3, ul. Grenadierów 3, 18, ul. Gagarina 19.