Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna informuje, iż w związku z przebudową sieci ciepłowniczej przy ul. Narutowicza w Radomiu w dniach 21 - 30.09.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do obiektów:

1. SM „BUDOWLANI”
(dot. budynków: przy ul. Kościuszki 4; Planty 25A, 25B; Chałubińskiego 3/13, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E; Cicha 2/4, 8/10; Jastrzębia 3, 5, 7, 8, 9),

2. Biuro Zarządcy Nieruchomości Eugeniusz Kwiatkowski
(dot. budynków: W.M. przy ul. Kościuszki 4A, 6; W.M. przy ul. Planty 16),

3. Miejski Zarząd Lokalami
(dot. bud: przy ul. 1905 r.),

4. Komenda Wojewódzka Policji
(dot. obiektu przy ul. Młodzianowskiej 24),

5. Centrum Informatyki Statystycznej, ul. Planty 39/45,

6. RTBS „Administrator” Sp. z o.o.
(dot. bud. przy ul. Kościuszki 14),

7. Bank Pekao S.A.
(dot. obiektu przy ul. Kościuszki 2),

8. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Radomiu, ul. Kilińskiego 20,

9. Wspólnota Mieszkaniowa – Moniuszki 6B,

10. Budynek prywatny przy ul. Moniuszki 5A

11. Zabytki s.c. Anna i Andrzej Bińkowscy
(dot. bud. przy Pl. Konstytucji 3 Maja 8, 8 II),

12. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, ul. Traugutta 57,

13. Budynek prywatny, ul. Traugutta 53/7,

14. V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta,

15. BNP Paribas Bank Polska S.A.
(dot. obiektu przy ul. Traugutta 29),

16. PPH „METALCO”
(dot. bud. przy ul. Piłsudskiego 17),

17. Budynek prywatny, ul. Kopernika 7,

18. M2 Nieruchomości Małgorzata Staniszewska
(dot. bud. przy ul. Kopernika 12),

19. Zespół Szkól Budowlanych w Radomiu, ul. Kościuszki 7,

20. SBM „Łucznik”
(dot. bud. W.M. przy ul. Kościuszki 6E),

21. Bursa Szkolna Nr1, ul. Kościuszki 5,

22. Mazowiecki Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kościuszki 5A,

23. Obsługa Nieruchomości Elżbieta Kania
(dot. bud. W.M. przy ul. Kościuszki 3),

24. MOSiR w Radomiu, ul. Narutowicza 9.