Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami na sieci ciepłowniczej w dniach 08-09.11.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła do obiektów:

- ul. Chorzowska 3 (Real Estate Development Company),
- ul. Chorzowska 7 (KRAMO),
- ul. Chorzowska 14 („GIPS-POL”),
- ul. Chorzowska 15 (Radomskie Tekstylia Przemysłowe),
- ul. Chorzowska 16/18 (Centrum Doradztwa Rolniczego),
- ul. Lubelska 150, budynki: W1, W2, W3, W4, Ośrodek Sportowy (AMW SINEVIA),
- ul. Wrocławska 4 (Izba Administracji Skarbowej),
- ul. Wrocławska 8 (Grupa Żywiec).