Dzisiaj jest: 25 Maja 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Przetargi związane z realizacją Projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" znajdują się na stronie internetowej RADPEC-u w zakładce "Ogłoszenia".

Inwestycja została podzielona na trzydzieści etapów obejmujących różne lokalizacje na terenie całego miasta:

Projekt „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ), Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. W ramach projektu planowana jest przebudowa i modernizacja sieci cieplnej w Radomiu, która obejmie likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi. Ponadto zdemontowane zostaną wyeksploatowane węzły grupowe oraz indywidualne i zastąpione przez nowoczesne, energooszczędne węzły cieplne.

 

VII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
01.06.2012

Podpisanie umowyRadomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna otrzyma ponad 25 milionów zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Umowę w tej sprawie Zarząd spółki podpisał 28 grudnia 2012 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Radomiu w ramach projektu, którego wartość przekracza 47 milionów zł brutto, będzie trwała do czerwca 2015 roku. W tym czasie „RADPEC" przebuduje ponad 23 km sieci ciepłowniczej. Odcinki sieci wykonane w starych technologiach kanałowych zostaną wymienione na rurociągi w technologii preizolowanej z pogrubioną izolacją. Spółka zmodernizuje także 160 węzłów cieplnych indywidualnych i 23 węzły grupowe, które będą bardziej energooszczędne od obecnych.