Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza w formie licytacji ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu pochodzącego ze zlikwidowanych materiałów o łącznej wadze ok. 12 Mg. Cena wywoławcza: – 0,70 zł/za 1 kg złomu ( brutto w tym podatek VAT 23 %), postąpienie 0,05 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 12.04.2018 r. o godz.10.00 w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu (świetlica).
Przetarg obejmuje sprzedaż złomu pochodzącego ze zlikwidowanych materiałów w całości przez jednego oferenta. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej: 840 zł na konto bankowe sprzedającego PEKAO S.A. O/Radom nr 38124057031111000049024537.
Dowodem wpłaty należy się okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub oferent, którego cena zostanie przyjęta uchyli się od dokonania zapłaty za nabyte rury stalowe lub złomu mieszanego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu czynności przetargowych, a nabywcy zaliczone na poczet ceny.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty w wysokości wylicytowanej ceny nabycia. Złom należy odebrać w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
Końcowe rozliczenie za nabyty złom, odbędzie się na podstawie faktury rozliczeniowej w oparciu o rzeczywistą wagę złomu.
Wszystkie koszty związane z odbiorem złomu ponosi nabywca.
Każdorazowy odbiór wraz z ważeniem rur stalowych lub złomu mieszanego będzie się odbywać w obecności przedstawiciela RADPEC S.A.
Informacji na temat w. w. złomu udziela:
Pan Posłuszny Wojciech tel. (048) 3846941-45 wew. 219, 507031783.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz.8.00-14.00 na terenie magazynu technicznego w 2 miejscach na terenie RADPEC S.A. ul. Żelazna 7 po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.