Dzisiaj jest: 17 Października 2018    |    Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

XIII edycja Ogólnopolskiej konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego odbyła się w tym roku w dniach 24-25 maja w Warszawie pod hasłem „Strategie finansowe projektów rozwojowych". 

konf

Wśród tematów wiodących tegorocznej konferencji znalazły się:

• kryzys zanieczyszczenia powietrza – przyczyny i rozwiązania;

• inwestycje konieczne do poprawy sytuacji środowiska naturalnego: jakie i ile?;

• kierunki i priorytety finansowania infrastruktury energetycznej i transportowej;

• budownictwo mieszkaniowe – potrzeby gmin i sposoby ich zaspokojenia;

• modele finansowania inwestycji energetycznych, transportowych i mieszkaniowych.

Tradycyjnie, pierwszy dzień wydarzenia poświęcony był dyskusjom, drugi zaś był dniem warsztatowym, podczas którego tematy pierwszego dnia zostały rozszerzone i poddane praktycznej dyskusji. W drugim dniu równolegle odbyły się 2 seminaria: I - ENERGETYKA, TRANSPORT oraz II – MIESZKALNICTWO.
W seminarium dotyczącym energetyki i transportu jeden z paneli poświęcony został „Modelom realizacji inwestycji ciepłowniczych i form ich finansowania". Podczas debaty jego uczestnicy rozmawiali o potrzebach inwestycyjnych samorządów m.in. w obszarze ciepłownictwa, które głownie wynikają z konieczności wypełnienia norm środowiskowych, a które są bardzo istotne dla zapewnienia rozwoju i jakości życia na poziomie lokalnym. Uczestniczący w debacie dr inż. Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu Radpec SA poruszył kwestie dotyczące wyzwań inwestycyjnych, jakie stoją przed przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. „Moje wystąpienie koncentrowało się na wyzwaniach inwestycyjnych, ale również na zagadnieniach, jak efektywnie połączyć ciepłownictwo z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby ciepło systemowe było jeszcze bardziej powszechne" – podkreślił Prezes Krzysztof Zborowski.
Konferencja, corocznie organizowana przez BGK, jest jednym z najważniejszych miejsc debaty na temat kierunków finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i efektywnego doboru narzędzi jego finansowania. Konferencja jest forum dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w kreowanie i realizację polityki rozwoju. Jej celem jest przede wszystkim wspieranie innowacyjnego myślenia o rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, w sposób spójny ze strategią kreowaną przez Ministerstwo Rozwoju.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerami wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.