Dzisiaj jest: 27 Maja 2018    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE Gdańsk 2017 odbyła się w dniach 25-26 kwietnia br. w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności.

sz1

Tegoroczna edycja została poświęcona wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. Tematem przewodnim była „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki", który został szeroko omówiony w ramach trzech sesji tematycznych.

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna, w ramach której odbyły się debaty: „Polska gospodarka wobec wyzwań przyszłości – nowoczesna polityka przemysłowa", „Debata oksfordzka: Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego" oraz „Strategia rozwoju polskiej energetyki – między polityką, bezpieczeństwem a biznesem". Następnie debata podzielona została na dwie, równolegle trwające sesje: „Energetyka i Infrastruktura" oraz „Sesja Samorządowa". W ramach sesji „Energetyka i Infrastruktura" odbyły się trzy panele dyskusyjne: „Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju", „Ciepło i Kogeneracja" oraz „Ład prawny a długookresowe strategie inwestycyjne branży".

sz2

W panelu pt. „Ciepło i Kogeneracja" prowadzonym przez dr Dariusza Gulczyńskiego – Associated Expert, Euroheat & Power wystąpił m.in. Prezes Zarządu RADPEC S.A. dr inż. Krzysztof Zborowski. Początek debaty poświęcony był prezentacji otoczenia regulacyjnego i makroekonomicynego, w którym obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa dostarczające ciepło systemowe. Pozwoliła ona na odniesienie się podczas dyskusji do kwestii inwestycji w ciepłownictwie (ciepło komunalne czy prywatne, produkcja zimna jako element budowania większej rentowności). W tym kontekście zastanawiano się czy ciepłownictwo ma szanse na wsparcie unijne, w kontekście problematyki udzielania pomocy publicznej w regulacjach Unii Europejskiej. W dalszej części wskazywano na możliwości ciepłownictwa, jeżeli chodzi o obszar skutecznej realizacji polityki antysmogowej w Polsce i walki z zanieczyszczeniem powietrza. Podczas dyskusji podkreślono także znaczenie kogeneracji jako istotnego i perspektywicznego elementu polskiej polityki energetycznej. Koniec dyskusji zdominował temat rozwoju polskiego ciepłownictwa w obszarze nowych technologii, współpracy z samorządami i barier inwestycyjnych.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad OSE Gdańsk 2017 odbyła się wieczorna Gala, podczas której wręczono nagrody „Bursztyn Polskiej Energetyki" oraz „Fale Innowacji".
Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Energii, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Województwo Mazowieckie, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tomaszów Mazowiecki, Krajowy Sekretariat Górnictwa
i Energetyki, Krajową Izbę Gospodarczą, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polsko-Szwedzką Izbę Gospodarczą, Polsko-Fińską Izbę Gospodarczą, Agencję Rynku Energii, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.