zad34 15

Zadanie 34 – siec cieplna przy ul. Tartacznej w Radomiu – etap II (P-1 do P-2).