zad31 15

Zadanie 31 - sieć cieplna przy ul. Tartacznej/Młodzianowskiej.