zad20 15

Zadanie 20 - sieć przy ul. Tartacznej" (W1 do W2)